poniedziałek, 29 czerwiec 2020 11:45

Wizerunek Jana Pawła 2

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Pontyfikat Jana Pawła 2 Pontyfikat Jana Pawła 2

Nieoceniony jest wkład Papieża-Polaka w drodze do odzyskania Niepodległości spod czerwonego jarzma, krwawego i bezwzględnego dla ludzi myślących inaczej niż nakazywała to partia. Nauczanie Ojca Świętego o rodzinie czy narodzie jest niezwykle aktualne, to ono pozwoliło przetrwać tym najważniejszym wspólnotom w życiu człowieka, wspólnotą na których rozbiciu zależało ciemięzcą Polski.

Dnia 16 października, obchodziliśmy wyjątkową rocznicę we współczesnej historii naszego narodu – 39 lat temu, pierwszy raz na tronie Piotrowym zasiadł Polak.

Konklawe wybór papieża Jana Pawła II

14 października 1978 roku rozpoczęło się drugie Konklawe zwołane po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Podczas poprzedniego zgromadzenia kardynałów w sierpniu tego samego roku Karol Wojtyła otrzymał 9 głosów – był to wyraźny sygnał, którego nie należało lekceważyć. Po przyjeździe do Watykanu, przyszły papież wydawał się smutny i przygnębiony – być może wiedział jak olbrzymi ciężar może spocząć na jego barkach. Ponieważ pod koniec lat siedemdziesiątych Kościół rzymsko-katolicki po Soborze Watykańskim II dotyka kryzys duchowieństwa, wyrażający się spadkiem powołań kapłańskich. Kościół także musi bronić doktryny wiary poddawanej w wątpliwość przez różnych teologów wyzwolenia, wreszcie musi przeciwdziałać odchodzeniu od katolickiej wizji rodziny – zdrowej i tradycyjnej. Niedługo po pogrzebie Jana Pawła I rozpoczyna się szukanie sojuszników, liczenie przeciwników między zwolennikami Kościoła reformującego się, a tradycjonalistami. Do większości kardynałów zaczyna docierać – nowy papież powinien być oddany Watykanowi i zdecydowanie sprzeciwiać się lewicy. Każdego dnia w rozmowach pojawia się nazwisko Wojtyła – który od dawna zalicza się do grona bardziej znanych kardynałów, już podczas Soboru w 1965 roku, jako młody arcybiskup wielokrotnie zabiera głos. Od tej pory mógł nosić swój wygięty krzyż papieski. To było święto na świecie i w Polsce.

Konklawe wybór Jana Pawła 2
Jan Paweł 2 papieżem

Zobacz film youtube video z konklawe jak wybrali Jana Pawła II na Papieża - oryginalny amerykański komentarz

 

 

 

Głosowanie Konklawe 

Wreszcie 15 października 111 elektorów zbiera się w Bazylice Św. Piotra, po mszy rozpoczyna się głosowanie. Siedząc przy pulpitach kardynałowie wypełniają swoje karteczki do głosowania, następnie składają na dwa – zgodnie z Konstytucją Apostolską. Pierwszego dnia głosowania, żaden kardynał nie otrzymał 74 głosów, które pozwoliłby zasiąść na tronie Piotrowym. Nasz rodak zyskuje zaledwie 5 głosów. 16 października dzień który przejdzie do historii nie tylko Stolicy Piotrowej, lecz przede wszystkim naszego narodu. Przed piątym głosowaniem niespodziewanie wstał kardynał Konig i za pomocą wszelkich dostępnych form watykańskiej retoryki namawia do wyboru nie – Włocha, a owym nie - Włochem miał być młody, zaledwie 58 letni kardynał z Krakowa - Karol Wojtyła. Po południu w przerwie na posiłek, przyszły papież odwiedza kardynała Wyszyńskiego, jest cały czas niespokojny i obciążony świadomością, tego co może go spotkać za kilka godzin. Usłyszał wtedy znane słowa „Jeśli Cię wybiorą, musisz przyjąć. Dla Polski”. Z każdym kolejnym głosowaniem rosła liczba głosów oddanych na Karola Wojtyłę.

Nastaje godzina 16:30 - ósme głosowanie, w sali panuje przytłumione ożywienie, zliczanie głosów, wybór - jest jednoznaczny 99 z 111 głosów za Polakiem! Wybór ten to szok dla Związku Radzieckiego, gdzie na mocy państwowych i partyjnych decyzji religia została praktycznie zakazana, jedynie dzięki postawie prymasa Stefana Wyszyńskiego nie udało się zrealizować tych postanowień na terenie Polski. Padają pytania od kardynała prowadzącego – Czy przyjmujesz? Jakie imię przyjmujesz? „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świadom wszelkich trudności – przyjmuję.”, wybór imienia Jan Paweł II jest ukłonem w stronę swojego poprzednika Jana Pawła I. Godzina 18:18 z komina nad Kaplicą Sykstyńską wznosi się biały dym, a na placu Św. Piotra dochodzą słowa „Habemus papam”.

głosowanie konklawe JPII
Konklawe i wybór JP II na Papieża

 

Jan Paweł II po konklawe wychodzi na balkon - zobacz youtube video

Ukazuje się kardynał Pericle Felici, który wypowiada tradycyjną formułę:

„Zwiastuję wam radość wielką - mamy papieża: Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Pana Świętego Kościoła Rzymskiego, Kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał sobie imię Jan Paweł II”.

Encykliki Jana Pawła II:

Pierwsza encyklika jana pawła ii to "Redemptor hominis" (Odkupiciel człowieka) podpisana 4 III 1979 r.

* „Ecclesia de Eucharistia” :. (Kościół z Eucharystii) - 17 IV 2003 r.

* „Fides et ratio” :. (Wiara i rozum) - 15 X 1998 r.,

* „Ut unum sint” :. (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) - 25 V 1995 r.,

* „Evangelium vitae” :. (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) - 25 III 1995 r.,

* „Veritatis splendor” :. (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) - 6 VIII 1993 r.,

* „Centesimus annus” :. (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”) - 1 V 1991 r.,

* „Redemptoris missio” :. (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) - 7 XII 1990 r.,

* „Sollicitudo rei socialis” :. (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio”)> - 30 XII 1987 r.,

* „Redemptoris Mater” :. (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła) - 25 III 1987 r.,

* „Dominum et vivificantem” :. (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) - 18 V 1986 r.,

* „Slavorum Apostoli” :. (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy śś. Cyryla i Metodego) - 2 VI 1985 r.,

* „Laborem exercens” :. (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) - 14 IX 1981 r.,

* „Dives in misericordia” :. (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) - 30 XI 1980 r.,

* „Redemptor hominis” :. (Odkupiciel człowieka) - 4 III 1979 r.,

 

Encykliki JP II film youtube - zobacz:

Poezja Jana Pawła II

"A w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć
Tylko wody dzbanem - - tak już dawno do źrenic
Przywiera ten blask… tyle, tyle poznania
Znalazłam – ileż więcej niż dotąd!
Znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni.

O jak dobrze! Nie zdołam Cię całego przenieść w siebie –
ale pragnę, byś pozostał jak w zwierciadle studni
zostają liście i kwiaty z wysoka zdjęte
spojrzeniem zdumionych oczu
- oczu bardziej prześwietlonych niż smutnych."

Pieśń o blasku wody

 

Youtube video - wiersze Jana Pawła II...czyta Gustaw Holoubek

 

Poczet Papieży

Poczet papieży
Poczet papieży w XX i XXI wieku

XX wiek

1. Pius X

2.Benedykt XV

3.Pius XI

4.Pius XII

5.Jan XXIII

6.Paweł VI

7.Jan Paweł I

8.Jan Paweł II

 

XXI wiek

1.Benedykt XVI

2. Franciszek

 

Pontyfikat Jana Pawła II

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzują liczne pielgrzymki, przyczyniły się one do nadania przydomka "Papież Pielgrzym". Jan Paweł II odbył liczne pielgrzymki m.in do Meksyku, Polski, Irlandii, USA,Holandii,  Stambułu czy też Wielkiej Brytanii. Spotykał się z głowami odwiedzanych Państw, modlił się z przywódcami wielkich religii o pokój na świecie. Był pierwszą głową Kościoła Katolickiego, który odwiedził synagogę.

Ile dni trwał pontyfikat Jana Pawła II ?

Pontyfikat Jana Pawła II trwał  9666 dni. W wyniku choroby Papież odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. 

 

Youtube video - zobacz film o pontyfikacie Jana Pawła II

 

Polecane

  • 1