sobota, 19 październik 2019 16:33

Święty Szarbel słynący cudami, lecz wciąż mało znany w Polsce

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Święty Szarbel - biografia i Nowenna Święty Szarbel - biografia i Nowenna

Dziś, jak nigdy potrzeba nam dobrych wzorców, bo zatracamy najważniejsze wartości. O tym jak żyć, aby to życie nasze było wartościowe pouczają nas święci. Życie każdego z nas jest tylko chwilową pielgrzymką po ziemi, a prawdziwa Ojczyzna każdego z nas jest w niebie. Święci Pańscy dają nam przykład świętego życia, które po śmierci zasługuje na niebo. Jednym z wielkich, ale wciąż słabo znanych w Polsce świętych jest ojciec Szarbel.

 

Święty Szarbel - biografia

Święty Szarbel (jest to jego imię zakonne) żył w dziewiętnastym wieku. Urodził się 8 maja 1828 roku w Libanie, jako dziecko biednych, lecz bardzo religijnych rodziców. I choć wcześnie stracił ojca, to zapamiętał religijność jego i sam od najmłodszych lat był bardzo pobożny. Wypasając bydło urządził w grocie kaplicę, w której zawsze w południe się modlił. Święty Szarbel mając 23 lata wstąpił do zakonu. Po odbyciu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie. Ojciec Szarbel był mistykiem i pustelnikiem. Dziś jest świętym Kościoła Katolickiego.

W 1875 roku ojciec Szarbel przeniósł się z klasztoru do pustelni będącej w niedalekiej odległości od klasztoru i znajdującej się na górze. Spędził tam ostatnie 23 lata swojego życia. Jego tryb życia był niezwykle ascetyczny, gdyż ciągle się umartwiał, mało sypiał, niewiele jadł. Nieustannie się modlił i pracował. Przeżywszy siedemdziesiąt lat podczas odprawiania Mszy Świętej doznał udaru mózgu. Zmarł osiem dni później 24 grudnia 1898 roku w wigilię Bożego Narodzenia.

Ciało ojca Szarbela bez zabalsamowania i bez trumny zostało pochowane na zakonnym cmentarzu. Po śmierci zakonnika nad jego grobem działy się cuda. Przez 45 nocy roztaczała się jasna poświata, co zwabiło masę ludzi do grobu, aby się modlić. Za wstawiennictwem świętego Szarbela dokonywało się wiele cudów i nadal się dokonuje. Gdy zakon postanowił ekshumować ciało, aby je przenieść do Kaplicy, to okazało się, że nie jest ono wcale naruszone. Umożliwiło to przebranie zakonnika i położenie do trumny, oraz pochowanie w Kaplicy. Bardzo dziwne było to, że ciało św. Szarbela posiadało temperaturę ciała osoby żyjącej i posiadało pełną elastyczność.

Cuda i olej Świętego Szarabela

W 1950 roku zauważono, że sączy się z niego oleista ciecz o niezwykle przyjemnym zapachu. Dziś ta ciecz zwana jest olejem św. Szarbela. Ciało św. Szarbela zaczęło ulegać rozkładowi dopiero po beatyfikacji, czyli prawie 70 lat po śmierci świętego.
W 1977 roku w Watykanie Papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela. Dziś święty Szarbel słynie cudami na cały świat. Udokumentowanych jest około 24 tysięcy uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem świętego Szarbela. Do klasztoru w miejscowości Annaja obecnie przybywają tłumy pielgrzymów z całego świata. Nieustannie dokonują się tam cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem świętego Szarbela.

Nowenna do św. Szarbela

 

Modlitwa do Św Szarbela
Jak się modlimy do Św Szarbela
  • DZIEŃ 1


Chwalebny św. Szarbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję… (wymienić), na chwałę Jego imienia i dla zbawienia duszy mojej. Amen.
Święty Szarbelu, módl się za mnie. Panie Jezu, który obdarzyłeś św. Szarbela łaską wiary, błagam, byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

  • DZIEŃ 2


Święty Szarbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczyłeś cierpienia fizycznego i duchowego, zwracam się do Ciebie z ufnością i proszę o łaskę… Święty Szarbelu, wazo niebiańskiej wonności, wstaw się za mną. Boże nieskończenie dobry, który zaszczyciłeś św. Szarbela łaską czynienia cudów, zlituj się nade mną i udziel mi łaski, o którą proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…....

  • DZIEŃ 3


Umiłowany św. Szarbelu, który jaśniejesz jak jasna gwiazda na niebie Kościoła, oświeć moją drogę i umocnij moją nadzieję. Uproś u Chrystusa ukrzyżowanego, którego nieustannie czcisz, łaskę… Święty Szarbelu, wzorze ciszy i cierpliwości, wstaw się za mną. Panie Jezu, który uświęciłeś św. Szarbela, pomagając mu nieść krzyż, daj mi siłę, by naśladować go w trudnościach życia z cierpliwością i całkowitym poddaniem się Twojej Boskiej woli. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…....

  • DZIEŃ 4


Święty Szarbelu, uciekam się do Ciebie z ufnością w Twoje wstawiennictwo. Okaż mi raz jeszcze Twoją miłość i uproś u Boga łaskę… Święty Szarbelu, ogrodzie cnót, wstaw się za mną. Boże, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich na wzór św. Szarbela. Okaż mi miłosierdzie, abym mógł sławić Cię na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…....

  • DZIEŃ 5

Święty Szarbelu, oświeć mnie i pomóż mi czynić tylko to, co miłe jest Bogu. Dobry Ojcze, uproś łaskę, której bardzo potrzebuję… Święty Szarbelu, przyjacielu krzyża, wstaw się za mną. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem św. Szarbela. Pociesz duszę moją i napełnij mnie Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…....

  • DZIEŃ 6


Święty Szarbelu, potężny pośredniku, wystarczy jedno Twoje słowo, by Bóg udzielił mi łaski, której bardzo potrzebuję… Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi, wstaw się za mną. Boże, który wybrałeś św. Szarbela za naszego pośrednika, udziel mi dzięki jego modlitwie łaski, o którą proszę. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…....

  • DZIEŃ 7


Umiłowany św. Szarbelu, udziel pomocy wszystkim, którzy się do Ciebie zwracają, uproś u Boga łaskę, o którą żarliwie proszę… Ufam Twojej modlitwie. Święty Szarbelu, przewodniku zagubionych, wstaw się za mną. Boże, pomóż mi w żalu i pokucie za liczne grzechy, które uniemożliwiają otrzymanie Twej łaski. Oceanie Miłosierdzia, oczyść moje serce ze smutku i wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem św. Szarbela. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…....
Chwała Ojcu…...

  • DZIEŃ 8


Święty Szarbelu, moja wiara rośnie, gdy myślę o Twojej modlitwie i Twoich umartwieniach. Proszę, uproś u Boga łaskę, której potrzebuję… Święty Szarbelu, który żyjesz w radości doskonałej, wstaw się za mną. Mój Jezu ukochany, który poprowadziłeś św. Szarbela do ewangelicznej doskonałości, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski wierności Tobie do śmierci. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…...

  • DZIEŃ 9


Święty Szarbelu, zbliżam się do końca nowenny. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą proszę za Twoim wstawiennictwem. Żałuję za moje grzechy i obiecuję przeciwstawiać się pokusom. Święty Szarbelu, który żyjesz w chwale, módl się za mną. Boże, Ty słuchasz modlitw św. Szarbela i udzieliłeś mu łaski jedności z Tobą, zlituj się nade mną i udziel mi pomocy w trudnościach, bowiem sam nie potrafię ich udźwignąć. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…...
Zdrowaś Maryjo…...
Chwała Ojcu…...

Polecane

  • 1